celowościowy


celowościowy
celowościowy {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, {{/stl_8}}{{stl_7}}od rz. celowość w zn. 2.: Celowościowe myślenie, działanie; w zn. 3.: Celowościowa wizja dziejów. {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • celowościowy — przym. od celowość (zwykle w zn. 2 i 3) a) w zn. 2: Celowościowa postawa, orientacja życiowa. Działanie celowościowe. b) w zn. 3: Celowościowa interpretacja świata …   Słownik języka polskiego